Sprawa
PS-0717/00198/11
Treść
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012
    21 listopada 2011 Michał Adamik (Inspektor PS-I)
    Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012. Termin składania ofert upływa 30 listopada 2011 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty do pobrania