Sprawa
PS-0717/00216/11
Treść
  • UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA!!! SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
    12 grudnia 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Prezydent Miasta Rybnika zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na szkolenie z zakresu znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. o godz. 16.30 w sali wykładowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku

Dokumenty do pobrania