Sprawa
PS-0717/00200/11/1
Treść
  • UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA dotycząca przygotowania druku oferty realizacji zadania publicznego!!!
    28 grudnia 2011 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Zgodnie z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Rybnika o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku na druku oferty realizacji zadania publicznego należy podać obszar oraz tylko jedno zadanie, wymienione na początku ogłoszenia o konkursach, w które wpisuje się projekt podmiotu. Zatem w ww. ofercie należy obligatoryjnie wskazać obszar oraz rodzaj zadania, np. Obszar: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Zadanie: realizacja oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym realizowanych podczas wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach profilaktyki uniwersalnej). Nie należy utożsamiać rodzaju zadania z tytułem zadania publicznego.

Dokumenty do pobrania