Sprawa
PS.2160.1.2012
Treść
  • wniosku o przyznanie nagrody za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury
    3 stycznia 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Wydział Polityki Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2012 roku. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Referatu Kultury i Sportu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika (II piętro, pokój 209, tel. 32 43 92 209). Wniosek dostępny poniżej.

Dokumenty do pobrania