Sprawa
2012/010646
Treść
  • POMOC, WSPARCIE, DORADZTWO DLA NORGANIZACJI POZARZADOWYCH
    2 lutego 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    CRIS rozpoczyna, wspólnie z Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, realizację projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rybnik, Gliwice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Kielce i Łagów - w tych miastach będzie można korzystać z oferty Inkubatorów Trzeciego Sektora, a więc podmiotów świadczących usługi doradcze, szkoleniowe, animacyjne i coachingowe dla organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i świętokrzyskiego, czyli również dla rybnickich ngo. Szczegóły dostępne poniżej, po kliknięciu na link:

Dokumenty do pobrania