Sprawa
informacja dla ngo
Treść
  • PRZYZNANIA DOTACJI W 2012 ROKU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (termin składania ofert: 5 stycznia 2012 r.)
    3 lutego 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Zgodnie z ogłoszonymi w dniu 14 grudnia 2011 roku otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, Prezydent Miasta Rybnika w dniu 2 lutego 2012 r. przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536). Wyniki dostępne są poniżej:

Dokumenty do pobrania