Sprawa
UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA
Treść
  • OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU POD UMOWĘ DOTACJI - PRZYPOMNIENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
    3 lutego 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Wydział Polityki Społecznej przypomina o konieczności dostarczenia przez podmiot składający ofertę „KOSZTORYSU ZADANIA” oraz „HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA”, które stanowić będą załączniki do umowy dotacji. Kosztorys oraz harmonogram realizacji zadania nie mogą zmieniać przedmiotu zadania określonego w ofercie. Uwaga!!!! r. Podmioty, realizujące zadania od 15 lutego br., zobowiązane są do dostarczenia ww. załączników niezwłocznie, w terminie umożliwiającym przygotowanie umowy przed rozpoczęciem realizacji zadania!!! Szczegóły i formularze dostępne pod linkiem:

Dokumenty do pobrania