Sprawa
2012/068782
Treść
  • Akcji Masz Głos Masz Wybór
    6 kwietnia 2012 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Rozpoczęła się kolejna edycja akcji "Masz Głos, Masz Wybór", organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Szczegóły pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania