Sprawa
Projekt WUP w Katowicach
Treść
  • Projektu „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”
    19 kwietnia 2012 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” to projekt o charakterze promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach finansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy śląskich pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością, a przede wszystkim integracja tych dwóch środowisk i ułatwienie przepływu informacji między nimi. Działania projektowe mają przyczynić się do zmiany postaw przedsiębiorców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także zachęcić samych niepełnosprawnych do podjęcia wyzwań na otwartym rynku pracy. Szczegóły dostępne poniżej, po kliknięciu na link:

Dokumenty do pobrania