Sprawa
2012/041191
Treść
  • Możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
    15 maja 2012 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Do dnia 31 maja 2012 roku można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Rybnika Zarządzeniem nr 220/2012 z dnia 8 maja br. Szczegóły pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania