Sprawa
PS.8135.36.2012
Treść
  • projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok
    25 czerwca 2012 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem, a następnie przesłanie opinii na temat przedstawionej propozycji do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 30 lipca 2012 r. Projekt programu dostępny pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania