Sprawa
Konkurs na najlepsze projekty
Treść
  • Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
    7 września 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Informacja na temat Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Rada Ministrów uchwałą nr 137 z dnia 24 sierpnia 2012 roku przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Szczegóły na temat programu dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/ w zakładce Aktualności lub pod linkiem poniżej:

Dokumenty do pobrania