Sprawa
PS.526.153.2012
Treść
  • Konkursu „Wolontariat – lubię to!”
    18 września 2012 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” w Rybniku zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Wolontariat – lubię to!”, którego celem jest promocja idei wolontariatu oraz wyłonienie wolontariuszy, którzy aktywnie i systematycznie angażują się w działalność wolontariacką. W konkursie mogą wziąć udział osoby działające w organizacjach pozarządowych, instytucjach, szkołach czy uczelniach Miasta Rybnika. Zgłoszeń uczestników konkursu mogą dokonywać organizacje, instytucje, osoby prywatne, korzystające z pomocy wolontariuszy. Uczestnicy mogą też zgłaszać się osobiście. Konkurs, w sposób szczególny, kierowany jest do osób zaangażowanych w wolontariat ukierunkowany na pomoc osobom z niepełnosprawnością. Szczegóły dostępne poniżej, po kliknięciu na link:

Dokumenty do pobrania