Sprawa
Konkurs EFS
Treść
  • Konkurs o dofinansowanie z EFS („Niepełnosprawni na rynku pracy”)
    19 listopada 2012 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące: Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, oraz działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do dnia 30 listopada 2012 r. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Dokumenty do pobrania