Sprawa
2012/100120
Treść
  • Możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego
    26 listopada 2012 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Przypominamy, że do 31 grudnia 2012 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Miasta Rybnika za osiągnięcie przez zawodników wyników sportowych w 2012 roku. Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 71/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Treść uchwały dostępna pod poniższym linkiem.