Sprawa
zaproszenie do udziału w projekcie
Treść
  • zaproszenia do udziału w projekcie "Bogaci w kwalifikacje"
    27 listopada 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Projekt skierowany do osób pracujących, 50+ z województwa śląskiego, obejmuje on bezpłatne świadczenia w postaci: kursu zawodowego „Kadry i płace" lub „Księgowość komputerowa", kursu języka angielskiego, indywidualne doradztwo coachingowe. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://bogaciwkwalifikacje.way2.pl. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w miejscach i terminach uzgodnionych z uczestnikami. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Marcina Dzedzej (tel. 519 159 266, email. bogaciwkwalifikacje@way2.pl ) Projekt Bogaci w kwalifikacje realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa.

Dokumenty do pobrania