Sprawa
2012/103062
Treść
  • MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH
    29 listopada 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków poszczególnych Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych do wskazanych wyżej obszarów. Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. UWAGA! Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 7 grudnia 2012 r. Szczegóły dostepne poniżej: