Sprawa
PS.524.1.2012
Treść
  • PODZIAŁU ŚRODKÓW - ROZSTRZYGNIĘCIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
    11 stycznia 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 13/2013 Prezydent Miasta Rybnika udzielił dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2013 roku. Szczegóły dotyczące ropstrzygnięcia w poszczególnych obszarachdostepne pod linkiem poniżej:

Dokumenty do pobrania