Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Naczyńska-Lyp Angelika
Stanowisko
Kierownik USC
Komórka org.
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. Rynek 18
Pokój
2
Nr tel.
32 42 23 210
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7502
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - sobota od 7.30 do 15.30