Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Brzuska Ireneusz
Stanowisko
Naczelnik
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
103
Nr tel.
32 43 92 088
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7088
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.0 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30