Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Szwelengreber Ewa
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Zamówień Publicznych
(ZP) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
302
Nr tel.
32 43 92 322
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7322
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00