Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Lepiarczyk-Hlubek Alicja
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Referat Budownictwa
(Ar-II) - zakres działania
Adres
ul. B. Chrobrego 2, pokój 9A
Pokój
009A
Nr tel.
324392029
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7029
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30