Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Hawel Jacek
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Dróg
(D) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
114
Nr tel.
32 43 92 148
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7147
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00