Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Fojcik Katarzyna
Stanowisko
Dyrektor Centrum
Komórka org.
Centrum Edukacji i Kultury
(E) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
Zamkowa 5
Pokój
13
Nr tel.
32 43 92 136
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7136
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30