Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Wolny Katarzyna
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Transportu i Komunikacji Zbiorowej
(Km-III) - zakres działania
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
263
Nr tel.
32 43 92 263
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7263
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30