Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Nowak Marek
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Integracji Systemów
(Inf-V) - zakres działania
Adres
Bolesława Chrobrego 6
Pokój
309
Nr tel.
32 43 92 393
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7393
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00