Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Kowalska-Nawrocka Iwona
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Komórka org.
CENTRUM SYSTEMÓW KONTROLNO - ZARZĄDCZYCH Inspektor Ochrony Danych
(IOD) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
14
Nr tel.
32 439 22 81
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7281
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.0 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30