Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Wilaszek Joanna
Stanowisko
Kierownik Biura
Komórka org.
Biuro Działalności Gospodarczej
(DG) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
159
Nr tel.
32 43 92 179
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7179
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00