Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Wilaszek Joanna
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Działalności Gospodarczej
(SO-I) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
159
Nr tel.
32 43 92 179
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7179
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30