Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Grzenik Urszula
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
105
Nr tel.
32 43 92 125
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7125
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00