Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Bartosz Łukasz
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
101
Nr tel.
32 43 92 118
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7118
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00