Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Krajczewska Ilona
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
107
Nr tel.
32 43 92 163
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7163
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00