Nr
205/2010
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Data podpisania
2010-04-29
Data wejścia w życie
2010-04-29
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmieniające zarządzenia
  • 394/2021 z dnia 29 czerwca 2021
    wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Publikacja: 6 października 2011 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)