Nr
82/2012
Dotyczy
umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik
Data podpisania
2012-02-29
Data wejścia w życie
2012-02-29
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmieniające zarządzenia
  • 203/2019 z dnia 25 marca 2019
    zmiany Zarządzenia NR 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik
Publikacja: 2 marca 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)