Nr
228/2013
Dotyczy
powołania zespołu II samooceny CAF
Data podpisania
2013-05-10
Data wejścia w życie
2013-05-10
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 15 maja 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)