Nr
287/2013
Dotyczy
przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF
Data podpisania
2013-06-11
Data wejścia w życie
2013-06-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Publikacja: 13 czerwca 2013 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)