Nr
288/2013
Dotyczy
przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF
Data podpisania
2013-06-11
Data wejścia w życie
2013-06-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Publikacja: 13 czerwca 2013 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)