Nr
576/2014
Dotyczy
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w roku 2015
Data podpisania
2014-11-19
Data wejścia w życie
2014-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka all_02 [rtf - 50 KB]
nowy plik (6) [rtf - 43 KB]
Publikacja: 19 listopada 2014 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)