Nr
29/2015
Dotyczy
ogłoszenia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w roku 2015
Data podpisania
2015-01-21
Data wejścia w życie
2015-01-21
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zal 1 do zal [rtf - 90 KB]
zal 2 do zal [rtf - 67 KB]
zal 3 do zal [rtf - 99 KB]
zarzadzenie [rtf - 145 KB]
Publikacja: 21 stycznia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)