Nr
142/2015
Dotyczy
zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na Deptaku w Rybniku
Data podpisania
2015-03-18
Data wejścia w życie
2015-03-18
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 1305 KB]
Zarządzenie [rtf - 42 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 23 marca 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)