Nr
367/2015
Dotyczy
przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielenia zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń
Data podpisania
2015-07-01
Data wejścia w życie
2015-07-01
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 3 lipca 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)