Nr
439/2015
Dotyczy
powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do punktów opieki dziennej prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2015
Data podpisania
2015-07-29
Data wejścia w życie
2015-07-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zał. nr 1 [doc - 80 KB]
Zał. nr 3 [doc - 56 KB]
Zarządzenie [doc - 32 KB]
Publikacja: 30 lipca 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)