Nr
728/2015
Dotyczy
standaryzacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w rybnickich placówkach oświatowych
Data podpisania
2015-12-30
Data wejścia w życie
2015-12-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 193 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 31 grudnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)