Nr
350/2016
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych
Data podpisania
2016-05-19
Data wejścia w życie
2016-05-19
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 603 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 527/2021 z dnia 24 sierpnia 2021
    zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r.
Publikacja: 25 maja 2016 r. Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)