Nr
560/2016
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2016-08-31
Data wejścia w życie
2016-08-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 107 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 7 września 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)