Nr
1/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 167/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie obsługi Systemu Karty Miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta i Jednostek Miejskich oraz zmiany regulaminu użytkowania elektronicznej karty miejskiej
Data podpisania
2017-01-02
Data wejścia w życie
2017-01-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Informatyka
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 167/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
    wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie obsługi Systemu Karty Miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich oraz zmiany regulaminu użytkowania elektronicznej karty miejskiej
Publikacja: 3 stycznia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 3 stycznia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)