Nr
17/2017
Dotyczy
określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miasta Rybnika przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Data podpisania
2017-01-09
Data wejścia w życie
2017-01-09
Przygotował
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 145 KB]
Publikacja: 10 stycznia 2017 r. Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or)