Nr
256/2017
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Data podpisania
2017-04-13
Data wejścia w życie
2017-04-13
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 18 kwietnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)