Nr
340/2017
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Data podpisania
2017-05-18
Data wejścia w życie
2017-05-18
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Zmieniające zarządzenia
  • 363/2017 z dnia 26 maja 2017
    zmiany zarządzenia nr 340/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Publikacja: 24 maja 2017 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)