Nr
424/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-06-30
Data wejścia w życie
2017-07-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 lipca 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)