Nr
436/2017
Dotyczy
ogłoszenia informacji o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Data podpisania
2017-07-06
Data wejścia w życie
2017-07-06
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Informacja o wynikach konkursu [pdf - 138 KB]
Zarządzenie [rtf - 17 KB]
Publikacja: 7 lipca 2017 r. Magdalena Cichy (Referent Or)